Disclaimer

De informatie op onze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Publictax niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud van onze site geen enkel recht worden ontleend.

 
Niets uit onze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publictax.
 
E-mail disclaimer van toepassing op alle e-mailberichten
 
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Publictax staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht niet goed heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de verzender.