">

 

Public Tax levert verschillende producten. 

 

 

Van simpel naar meer- tot veelomvattend.

  1. Advisering door een specialist (Tax controle framework, Loonheffing, Omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, Vennootschapsbelasting, Fiscale Bedrijfsvoering), afhankelijk van uw specifieke behoefte.

  2. Integrale aanpak; Nulmeting en Plan van Aanpak; Intake en advisering door een team van specialisten (Tax controle framework, Loonheffing, Omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, Vennootschapsbelasting, Fiscale Bedrijfsvoering);

  3. Opstellen Fiscaal Jaar Plan (FJP) samen met de gemeente: Een goed FJP behelst alle fiscale activiteiten waar uw gemeente voor staat, met onderwerpen, termijnen, afdelingen, tijdsbeslag, externe capaciteit en daarvoor benodigde budgetten. Met een FJP beheerst uw gemeente fiscale risico’s en benut zij fiscale kansen. Daarnaast beschikt de gemeente over een managementtool.

  4. Fiscaal Shared Service Center: Het opzetten van een fiscaal samenwerkingsverband met meerdere gemeenten. Daarin zullen niet alleen adviseurs van Publictax zitting nemen maar ook medewerkers van de gemeenten zelf.

  5. Fiscale Workshops, trainingen en cursussen, als onderdeel van een meer samenhangend fiscaal plan.

  6. Innovatieve dienstverlening. Omdat wij menen dat andere gemeentelijke dienstverleners een beter product kunnen leveren als fiscaliteit binnen hun dienstverlening wordt betrokken, willen wij samenwerken met taxatiebureaus, vastgoedadviseurs, planeconomen, vastgoedadvocaten, notarissen en financiële dienstverleners. In deze gevallen adviseren wij uw gemeente in het kielzog van de andere partij.